Mediátor | Riešenie Sporov

Riešenie Sporov
Mediáciou

Kompromis je spôsob, ako rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel, že dostal najväčší kúsok.
PhDr. Mgr. Daniel Prítrský
01
O Mediácii:

Čo je
Mediácia?

Mimosúdne riešenie sporov a konfliktov

Mimosúdne a cenovo dostupné efektívne riešenie konfliktov prostredníctvom neutrálneho prostredia a vzájomného porozumenia – viac

Mediačné
Služby

Rodinné, obchodné, susedské spory

Mediačné služby s dôrazom na individuálne potreby a efektívne riešenie konfliktov v rodinnom prostredí, obchode, pracovnom prostredí a iných oblastiach – viac

Kto je
Mediátor?

Odborník na riešenia a zmierovanie sporov

Mediátor, ako odborník, ktorý poskytuje profesionálne riešenia pre konflikty v rodinnom, obchodnom, pracovnom prostredí – viac 

02
Služby:

Využitie
Mediácie

Rozvodové Spory - Starostlivosť o Deti - Dedičské Spory

Rodinná Mediácia

Rodinná mediácia je proces, ktorý sa zameriava na konštruktívne riešenie konfliktov v rodinnom prostredí. Odborný mediátor, sústredený na tento špecifický kontext, usmerňuje členov rodiny k otvorenému dialógu a hľadaniu spoločných riešení. Cieľom je dosiahnuť dohodu, ktorá zohľadňuje potreby a záujmy všetkých zúčastnených strán.
O tom ako môže rodinná mediácia posilniť väzby a napomôcť zmiereniu konfliktov čítaj viac na   >> Rodinná Mediácia

Susedské Spory - Pracovné Konflikty - Občianske Záležitosti

Občianska Mediácia

Občianske záležitosti v oblasti mediácie zahŕňajú širokú škálu sporov a konfliktov, ktoré sa týkajú jednotlivcov, spoločností alebo iných právnických subjektov. Tieto konflikty sa môžu týkať oblasti obchodu, majetku, zmlúv, zodpovednosti, alebo iných občianskych práv a povinností.

Zistite viac o tom, ako tento mimosúdny prístup podporuje konštruktívny dialóg a dosahovanie dohôd, ktoré sú prispôsobené špecifickým občianskym záležitostiam na stránke  >> Občianska Mediácia

Konflikty v Organizácii - Zmluvné Podmienky - Konflikty v Tíme

Mediácia v Obchodných Sporoch

Mediácia v obchodných sporoch predstavuje efektívny a mierový spôsob riešenia konfliktov v podnikateľskom prostredí. Tento proces umožňuje obchodným partnerom, dodávateľom a zamestnancom konštruktívne vyriešiť nedorozumenia a konflikty, čím prispieva k zachovaniu profesionálneho vzťahu. Mediátor s odbornými znalosťami obchodného prostredia vám pomôže identifikovať sporné otázky a nájsť vyvážené riešenia. Prehĺbte pochopenie mediácie v obchode na stránke  >> Mediácia v Obchodných Sporoch

Spor o Rozpočet - Pracovné Konflikty - Verejné Spory

Mediácia v Štátnom Sektore

Mediácia v štátnom sektore predstavuje účinný a mierumilovný spôsob riešenia konfliktov, ktoré môžu vzniknúť v kontexte verejnej správy. Tento druh mediácie sa zameriava na rôzne aspekty, vrátane pracovných konfliktov v rámci zamestnaneckých vzťahov, nesúhlasu s verejnou politikou, spory o finančné záležitosti a rozpočet. O tom, ako môže mediácia v štátnom sektore prispieť k efektívnemu riešeniu konfliktov a zlepšeniu verejnej správy, sa dočítate viac na  >> Mediácia v Štátnom Sektore

Viac ako 15 rokov skúseností, odborník na riešenie konfliktov mediáciou, so zameraním na efektívne riešenie sporov.

Štúdium na VŠ Trnavská univerzita som ukončil doktorandským titulom. Akreditovaný vzdelávací program Mediátor, som absolvoval medzi prvými absolventmi po schválení zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v roku 2009.

Po splnení podmienok MSSR, sekcia civilného práva som bol zapísaný do registra mediátorov pod ev.č.277. Následne som začal pôsobiť ako Mediátor, aktuálne s množstvom úspešne vyriešených sporov.

Som dôveryhodný odborník so znalosťami v danej oblasti s vyše 15 ročnými skúsenosťami. Svoje odborné schopnosti a vášeň pre efektívne riešenia sporov som pretavil do praxe, pomáhajúc nájsť klientom kompromisy a dosiahnuť obojstranne výhodné dohody.

Neustále sa vzdelávam a rozvíjam, aby som vám mohol operatívne prinášať najlepšie možné riešenia. Sústreďujem sa na poskytovanie kvalitných mediačných služieb pre rôzne sektory, dlhodobo spolupracujem a som v kontakte s odborníkmi z oblasti mediácie ako u nás, tak i v zahraničí.

Pravidelne sa zúčastňujem odborných školení a seminárov na Slovensku, ako aj v Rakúsku. V prípade záujmu môžem byť nápomocný aj pri riešení cezhraničných sporov, hlavne v nemecky hovoriacich krajinách.

Vaša spokojnosť a úspech v riešení sporov sú pre mňa najvyššou prioritou.

05
Lokality:

Lokality
Mediácie

Objavte Efektívne Riešenia vo Vašej Lokalite

Lokality Poskytovania Mediačných Služieb ponúkajú jedinečnú príležitosť objaviť efektívne a mierové riešenia konfliktov vo viacerých lokalitách na Slovensku. S profesionálnym mediátorom, aktívnym v rôznych mestách môžu klienti očakávať nielen flexibilitu, ale aj dostupnosť v riešení rozmanitých situácií.

S osobným prístupom k každému konfliktu, mediátor ponúka podporu a individuálne prispôsobené služby pre rôzne potreby, či už ide o obchodné spory, rozvodové záležitosti alebo rodinné konflikty. Odkazy venujúce sa mediácii v jednotlivých lokalitách uľahčujú klientom získanie presných informácií a poskytujú jasný prehľad o možnostiach riešenia ich konkrétnych situácií.

06
Kontakt:

Napíšte Mi